Lista aktualności Lista aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty

W związku z wytępującym brakiem funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w w przetargu nieograniczonym z dnia 2020-11-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku” pakiety 1, 5 i 7 zamieszczono na niniejszym portalu korporacyjnym LP, stronie nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Po przywróceniu funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie zostanie tam również opublikowane.

Strzelce Opolskie 31-12-2020

Zn. spr.: ZG.270.5.2020.KD

 

 

 

- tylko drogą elektroniczną

 

 

Wykonawcy wg. rozdzielnika

 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (dalej „PZP”) podaje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 2020-11-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na:

Zadanie nr 1 – ofertę Konsorcjum Barwinek 1, ul. Chłopickiego 4c, 47-133 Jemielnica

Zadanie nr 5 – ofertę Konsorcjum firm Usługi Leśne Dawid Jania i WIL-WALD Joachim Wilkowski, ul. Akacjowa 1, 44-160 Rudziniec

Zadanie nr 7 – ofertę Firmy Handlowo- Usługowej Ireneusz Sowiński, 26-260 Fałków, ul. Sadowa 24

 

  1. Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszych ofert:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta z najwyższą sumą punktów w kryterium cena, termin płatności i obowiązek nadzoru lub samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia (Zadanie nr 7). Punktacja przyznana w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

 

  1. Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszych ofert:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W/w postępowaniu na zadanie nr 1,5 i 7 nie wykluczono żadnego wykonawcy

W/w postępowaniu na zadanie nr 1,5 i 7 nie odrzucono żadnej oferty

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia:

  1. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym i przyznanej punktacji  na zadania nr 1,5 i 7.

 

 

Otrzymują pocztą elektroniczną:

  1. Konsorcjum Barwinek, ul. Chłopickiego 4c, 47-133 Jemielnica                                jjkonar@poczta.onet.pl
  2. Konsorcjum Firm Usługi Leśne Dawid Jania i WIL-WALD Joachim Wilkowski,

ul. Akacjowa 1, 44-160 Rudziniec                                                                             dawidjania@o2.pl

  1. Firma Handlowo- Usługowa Ireneusz Sowiński, ul. Sadowa 24, 26-260 Fałków      ireksowinski@o2.pl
  2. Tablica ogłoszeń
  3. BiP Nadleśnictwa
Punktacja ofert w przetargu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 r.”
                 
Numer zadania Nazwa oferenta Nr oferty Cena oferty Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium Termin płatności Punktacja w kryterium Obowiązek nadzoru Punktacja w kryterium Obowiązek Samodzielnej Realizacji Łączna punktacja
1 Konsorcjum Barwinek 1 w składzie:                                 1. "KONAR" Jerzy Jamroziński ul. Chłopickiego 4c, 47-133 Jemielnica                                                                      2. F.H.U. SKIB-DREW Mateusz Skiba, ul. Haraszowskie 38, 47-110 Kolonowskie                                                      3. Piotr Skiba "SKIBA" Prace Leśne ul. Dzierżonia 19, 46-050 Nakło                                                                         4. Jan Polok Kadłub ul. Zielona 4, 47-100 Strzelce Opolskie                                                                                  5. GABART Artur Hurek ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko 4 1 289 097,57 zł 60,00 10,00 30,00   100,00
5 Konsorcjum:     
 1.       Usługi Leśne Dawid Jania, Akacjowa 1, 44-160 Rudziniec     
2.       WIL-WALD Joachim Wilkowski Wolności 14, 47-330 Januszkowice 
3 976 585,52 zł 60,00 10,00 30,00   100,00
7 Firma Handlowo Usługowa Ireneusz Sowiński, 26-260 Fałków, ul. Sadowa 24 5 647 255,22 zł 60,00 10,00   30,00 100,00

 

Kierownik zamawiającego

Jan Spałek