Asset Publisher Asset Publisher

Akcja bezpośrednia w PPOŻ

fot. Marcin Tomczak

Rozpoczął się okres tzw. Akcji bezpośredniej w ochronie ppoż obszarów leśnych

 

Jest to okres od 1 marca do 30 września, w którym prowadzony jest szczególny monitoring zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. W okresie tym uruchamiane są  w rdLP i nadlesnictwach punkty alarmowo dyspozycyjne mające za zadanie koordynację działań służb leśnych, straży pożarnej oraz gaśniczych statków powietrznych w sytuacji wystąpienia pożaru lasu lub innego zagrożenia. Prowadzi się w tym czasie również dyżury na wieżach obserwacyjnych oraz dokonuje się określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

W sytuacji wcześniejszego wystąpienia lub przedłużania się zagrożenia pożarowego okres ten może być wydłużony.

 

Największym zagrożeniem na początku tego okresu jest wypalanie traw, które to oprócz wyrządzania ogromnej szkody roślinom i zwierzętom jest przyczyną większości pożarów lasów w tym okresie.

NIE WYPALAJ TRAW !!!