Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie przystępuje z dniem 01.05.2021 r. do programu
"Zanocuj w lesie"

Obszar oznaczony jest na mapie (powiększenie po kliknięciu na mapę):

 

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

             Nadleśnictwo Strzelce Opolskie nie wyznaczyło miejsc rozpalania ognia na swoim terenie

  1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków,informacje będą podawane na stronie internetowej
  5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [dostępny w załączniku na dole strony] oraz przesłanie go na adres strzelce@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Agnieszka Polowczyk: agnieszka.polowczyk@katowice.lasy.gov.pl

 tel. 77 46 13 485 w *336