Lista aktualności Lista aktualności

Informacje z otwarcia ofert 26.01.2021

W związku z wytępującym brakiem funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym z dnia 2021-01-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku” zamieszczono na niniejszym portalu korporacyjnym LP, stronie nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

 

Strzelce Opolskie, 27.01.2021 r.

ZG.270.6.2020.KD

Ogłoszenie

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Nadleśnictwo Strzelce Opolskie podaje informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym z dnia 26.01.2021r przeprowadzonym w trybie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 r".

1. Na sfinansowanie zamówienia Nadleśnictwo Strzelce Opolskie zamierza przeznaczyć łączną kwotę 4 036 020,84 zł brutto.

w tym na poszczególne pakiety:

1.      Zadanie 1             3 135 561,50 zł brutto 

2.      Zadanie 2                900 459,34 zł brutto

2. Na przetarg wpłynęły 2 oferty:

Lp

nr oferty

nazwa firmy i adres wykonawców

złożona na zadanie nr

cena oferty brutto [PLN]

 

 

termin płatności

1

1

Konsorcjum firm:

 1. ROBERT PATER,
  os. XXX-lecia 8/53,
  47-303 Krapkowice
 2. PPUH OIKOS Leonard Lepich
  ul. Ogrodowa 2
  47-320 Gogolin
 3. TOM-DREW Tomasz Skiba,
  46-050 Miedziana,  ul. Leśna 4,
 4. ZUL SZYDŁO Stanisław Szydło, 47-180 Grabów, ul. Wojska Polskiego 33,
 5. Blacharstwo Samochodowe Transport Eksport-Import Robert Szampera, ul. Strzelecka 100, 47-320 Gogolin
 6. Transport Ciężarowy Maria i Alojzy Szampera, ul. Strzelecka 100, 47-320 Gogolin
 7. Piotr Skiba” SKIBA” Prace Leśne, 46-050 Nakło, ul. Dzierżonia 19
 8. Kamila Skiba DMK LAS, 46-050 Nakło, ul. Dzierżonia 19
 9. Joachim Stanowski„BUK”, Krośnica, 47-180 Izbicko,
  ul. Odrodzenia 13b
 10. Andrzej Stanowski„Klon”, Daniec, 46-053 Daniec,
  ul. Dębskiej Kuźni 9

 

 

1

 

 

3 191 818,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 14 dni

2

2

ZUL Krystyna Łupak, 47-143 Zimna Wódka, ul. Ujazdowska 21
 

2

 

 917 908,69

 

 

do 14 dni

3. Pozostałe warunki płatności oraz terminy wykonania zamówienia są jednakowe dla wszystkich zadań i zgodne z SIWZ

 

 

 

Kierownik zamawiającego

JAN SPAŁEK

Nadleśniczy