Lista aktualności Lista aktualności

ochrona przyrody

 

 

                                                                   REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie znajduje się siedem rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 216,66 ha.

 Są to rezerwaty :                        

-          „Tęczynów"-  uznany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 10.01.2000r dla ochrony rzadkiego na Opolszczyźnie zespołu leśnego żyznej buczyny niżowej przechodzącego w grąd. Rezerwat porasta drzewostan bukowy w wieku ok. 140 lat

 

 

 

 

-          „ Kamień Śląski"-  powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 11.02.1958r w celu zachowania lasu mieszanego ze stanowiskiem chronionego jarząba brekinii

-          „Grafik"-  uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 25.07.1997r. Utworzony dla ochrony cennego liczącego ok. 130 lat drzewostanu bukowego. Jest to rezerwat położony w pokrytej lessem wyżynnej okolicy i zaliczony do lasów glebochronnych.

 

 

-          „Boże Oko" – uznany Zarządzeniem Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.07.1997r. Na obszarze tego rezerwatu występują trzy zbiorowiska roślinne: kwaśna buczyna niżowa, żyzna buczyna sudecka i żyzna buczyna niżowa

 

 


  

 

-          „Lesisko" – uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.07.1997r.Utworzony dla ochrony 120-letniego drzewostanu bukowego. Wiele drzew osiągnęło tu rozmiary pomnikowe.

 

-          „Biesiec" – uznany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 19.07.2001r. Przedmiotem ochrony jest las bukowy z udziałem licznych chronionych i rzadkich roślin.


 

 
- "Ligota Dolna" - rezerwat stepowy (podtyp muraw kserotermicznych)  - obejmuje obszar o pow. 8,297 ha, z czego 1,74 ha to tereny N-ctwa Strzelce Opolskie. Celem ochrony jest zachowanie roślinności kserotermicznej z rzadkimi gatunkami roślin (Ożanka pierzastosieczna, Rozchodnik biały, Ligustr pospolity)