Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 Na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie położone są dwa Obszary Chronionego Krajobrazu

-        Łęg Zdzieszowicki o powierzchni 600 ha z czego w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie jest 426,01 ha . Jest to unikatowa enklawa Opolszczyzny obejmująca las łęgowy przechodzący w grąd. Różnowiekowy drzewostan urozmaicają  liczne drobne cieki wodne oraz starorzecza Odry. Występuje tam dużo gatunków roślin chronionych.

-         Lasy  Stobrawsko – Turawskie  o powierzchni 118367 ha z czego w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie jest 6396,49 ha . Obszar ten został utworzony dla ochrony przyrody , krajobrazu oraz rzek Jemielnicy, Brynicy, Małej Panwi i innych. Występują tu fragmenty dawnej Puszczy Śląskiej