Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Charakterystyka pożarowa lasów Nadleśnictwa Strzelce Opolskie:

- Przynależność do kategorii zagrożenia pożarowego.

N-ctwo w całości zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego.

 

- Obszary o potencjalnie największym zagrożeniu pożarowym.

Obszar szczególnie zagrożony położony jest na terenie obrębu Kamień Śląski.

Wynika to z braku wody na tym terenie, gdzie poza krótkim odcinkiem Odry nie ma żadnych cieków wodnych naturalnych ani sztucznych. Poza tym przez teren leśny przebiega linia kolejowa relacji Gliwice-Wrocław, która stanowi poważne zagrożenie pożarowe.

            Drugim obszarem dużego zagrożenia pożarowego jest teren położony w bliskim sąsiedztwie m Kędzierzyn-Koźle (l-ctwo Łąki Kozielskie). Przyczyną tego zagrożenia jest duża penetracja ludności w okresie wiosenno-letnim.

            Kolejnym miejscem jest obszar w okolicach miejscowości Daniec i Krośnica gdzie w ostatnich latach miało miejsce kilka pożarów, których przyczyny jednoznacznie nie określono, ale miejsce początku pożaru i jego charakter wskazują na podpalenia.

 

Do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów wchodzą:

- patrole lotnicze
- patrole samochodowe
- patrole piesze
- system obserwacji do którego należą wieże obserwacyjne
- dyżury domowe służby leśnej