Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

PARKI   KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny obejmuje swoim zasięgiem część rezerwatów nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

W granicach Parku leży 1205,45 ha gruntów Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Park Krajobrazowy został powołany 26.05.1988roku w celu ochrony krajobrazu, walorów przyrodniczych i kulturowych charakterystycznych dla województwa opolskiego. Dominantą krajobrazu jest wulkaniczne wyniesienie Góry Św. Anny liczące 400m n.p.m. pokryte skałami osadowymi. W występujących tu skałach osadowych rozwinęły się  zjawiska krasowe, leje zapadliskowe, groty skalne, wąwozy oraz parowy. Park obfituje w zabytki kultury i architektury. Ponad 200 obiektów znajduje się pod ochroną konserwatora  zabytków. Na terenie Parku dominują lasy bukowo- sosnowe oraz bukowo –świerkowo -sosnowe.