Asset Publisher Asset Publisher

Użytki Ekologiczne

UŻYTKI    EKOLOGICZNE

 

W formie użytków ekologicznych chronione są zbiorniki wodne pod nazwą „Szczyrkowiska" o łącznej powierzchni 1,16 ha. Użytek ten występuje w postaci śródleśnych oczek wodnych powstałych po nieczynnych wyrobiskach żwiru,chroniący unikatowe biotopy  wodne i bagienne.