Kontakt Kontakt

 

 

Informowanie o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych

 

 

Osobą do kontaktu w sprawie informowania o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie jest Z-ca Nadleśniczego Krzysztof Wiśniewski tel. 600 814 406