Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
+48 77 46 13 485
+48 77 46 13 642

ul. Moniuszki 7

47-100 Strzelce Opolskie

Nadleśniczy
Jan Spałek
77 461 34 85 wewnętrzny *121 kom. 508 348 386
Z-ca Nadleśniczego
Krzysztof Wiśniewski
77 461 34 85 wewnętrzny *311 kom. 600 814 406

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Polowczyk
St. Specj. Służby Leśnej ds Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *336
Aleksandra Kowalkowska
Specj. Służby Leśnej ds Hodowli Lasu i Szkółkarstwa
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *331
Emilia Kurgan
Referent ds. urządzania lasu i stanu posiadania
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *335
Aniela Początek
St. Referent ds Stanu Posiadania
phone-abbreviation: 77 4613485 w. *334
Dariusz Krzysztofowicz
St. Specj. Służby Leśnej ds. Użytkowania lasu i ochrony ppoż
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *332
Andrzej Kozłowski
St. Specj. Służby Leśnej ds. Marketingu i BHP
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *333 kom. 606343843

Specjalista ds. pracowniczych

Anna Mikołajczyk
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *131 kom. 602 109 147

Dział Finasowo-Księgowy

Danuta Skałecka
Główna Księgowa
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *611
Beata Myśliwiec
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *613
Iwona Kielan
Księgowa
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *614
Bożena Jaskuła
Księgowa
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *612
Sabina Dudarewicz
Kasjerka
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *600

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Skałecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *221
Waldemar Kokot
Starszy Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *221

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Adam Grzesiński
Sekretarz nadleśnictwa
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *671
Leszek Bakalarczyk
Specjalista ds. administracji
phone-abbreviation: 77 46 13 485
Andrzej Bubula
Specjalista ds. administracji
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *673
Dariusz Rieger
Starszy Specjalista ds. administracji
phone-abbreviation: 77 46 13 485 w *672

Inżynierowie Nadzoru

Roman Buczkowski
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 664 029 844
Robert Pabian
Inżynier Nadzoru